АД Македонски телекомуникации

02.02.2014|

АД Македонски телекомуникации е национален телекомуникациски оператор кој обезбедува телекомуникациски услуги во Република Македонија. Компанијата, има за цел да им понуди на своите корисници сеопфатен спектар на најсовремени телекомуникациски услуги: телефонски; телеграфски и телекс услуги; услуги за јавни говорници; услуги за изнајмени линии; услуги за мобилна телефонија; услуги за пренос на податоци; услуги за телефонски именик; [...]