Градежните конструктори од Стенфорд велат: Доста е од безгредови конструкции

Ова се должи по сознанието дека голем број срушени згради при неодамнешниот земјотрес во Мексико биле изведени со ваков конструктивен систем. Освен согласно научните принципи, инженерите ја извршуваат својата работа според прописи и правилници. Со откритијата во инженерството и развојот на различни технологии, овие прописи и правилници еволуираат со тек на времето и го менуваат […]

Патиштата се подобри кога се изградени од згура, резултати на нови истражувања

Покрај поевтинување на производството, материјалот овозможува подобар квалитет на патиштата. Згурата, или каменестата материја што обично се состои од мешавини на силикат со калциум, фосфор и сулфур, се смета за отпад или остаток од процесот на одвојување на металот од неговата сирова руда. Сепак, сега откако научниците пронашле начин како да се искористи овој материјал […]

Еластичен бетон инспириран од морски ежови

Армиран бетон без арматурни прачки, со доволна јакост на свиткување? Наскоро. Бетонот се смета за најшироко користен градежен материјал во светот направен од човекот, во најголема мера благодарејќи на неговата јакост на притисок за што допринесува неговата компонента од калциум силикат хидрат (CSH), главниот производ на хидратацијата на Портланд цементот. Сепак, знаеме дека за бетонот […]
May
11
12:00 am
May
09
12:00 am
May
04
12:00 am
May
03
12:00 am

#1

Градежен факултет во Република Македонија

1949

Година на основање

Години традиција

68

4568

Број на дипломирани инженери

352

Број на магистри на технички науки

99

Број на доктори на технички науки

180

Запишани студенти на 1 циклус 2017/2018

115

Запишани студенти на 2 циклус 2017/2018

9

Запишани студенти на 3 циклус 2016/2017

36

Стипендии на 1 циклус

7

Стипендии на 2 циклус

6

Стипендии на 3 циклус