Валентина Фидановска

 

 

Телефон: 02/3118-038
Дата на раѓање: 26.05.1967 година
Образование:
                        Дипломиран новинар на интердисциплинарни студии по новинарство на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје
Јазици:
 Англиски јазик
Работно искуство: 

Новинар во Македонска радио телевизија

А1 телевизија

Македонска информативна агенција МИА

Координатор во маркетинг агенција „Пегаз“

„Томато“ продукција

Раководител и финансиски менаџер во неколку приватни претпријатија