Адреса
бул. “Гоце Делчев” бр.18 – Скопје (зграда на МРТВ – 14 кат)

Тел/факс
+389 2 3118 038
+389 2 3127 453
+389 2 3114 695

Интернет страница
www.komspi.mk

Електронска пошта
komspi@komspi.mk

Лица за посредување со информации и правна помош за иматели и за баратели на информации од јавен карактер во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер се:

Цвета Трајковска
тел. 3118-038 и 071 232-857
e-mail: cveta@komspi.mk

Јорданка Стојкова
тел. 3118-038 и 070 337-491
e-mail: dana@komspi.mk

Цветан Станоески
тел. 3118-038 и 071 229-301
e-mail: cvetanstanoeski@komspi.mk

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост:
Александра Атанасовска-Ѓорѓијеска телефон за контакт: (02) 3118-038 и 070 270-216